fbpx

Aktualności

Resort rolnictwa informuje – Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych...

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie...

Trzeba aktualizować listę dostępnych środków ochrony roślin

W związku z wycofaniem przez Komisję Europejską szeregu substancji czynnych, których stosowanie musi być zakończone w określonych terminach w 2020 roku Krajowa Rada Izb...

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie...

Parlament Europejski wzywa do zatrzymania utraty bioróżnorodności

16 stycznia posłowie do Parlamentu Europejskiego wezwali do ustanowienia prawnie wiążących celów w kierunku zatrzymania utraty bioróżnorodności podczas szczytu ONZ o bioróżnorodności (COP15) w...

Podsumowanie kampanii cukrowniczej 2019/2020

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zakończyła 18 kampanię cukrowniczą 2019/2020. Rozpoczęła się ona 10 września 2019 roku w Cukrowni Werbkowice, a najdłużej trwała w Cukrowni...

Pszenica w dobrej cenie

Według danych zebranych przez ekspertów z Rolniczej Giełdy Internetowej (e – WGT) w portach za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka można uzyskać 780 - 800...

Nie dajmy się zwieść lobbingowi organizacji pseudoekologicznych

10 stycznia odbyło się kolejne już posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Ochrony Zwierząt, Praw Właścicieli Zwierząt oraz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. W obradach uczestniczyła też posłanka...

Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy – wycofany przez UE

UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu. Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do...

Hodowla

Resort rolnictwa informuje – Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju...

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie...

Technika

UNIA HERON – „złoty” opryskiwacz polowy

Nowy opryskiwacz polowy firmy UNIA to laureat złotego medalu wystawy POLAGRA Premiery w 2020 roku. Maszyna jest wyposażona w zbiornik główny o pojemności 5000 litrów...

Rynek

Pszenica w dobrej cenie

Według danych zebranych przez ekspertów z Rolniczej Giełdy Internetowej (e – WGT) w portach za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka można uzyskać 780 - 800...

Aktualne ceny zbóż

Ochrona roślin

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje – Nowe terminy na sprzedaż i stosownie środków ochrony roślin

Desmedifam Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu...

Apel PZPRZ do Komisarza UE ds. rolnictwa

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych postuluje do Janusza Wojciechowskiego, Komisarza UE ds. rolnictwa o przeprowadzenie gruntownej analizy konsekwencji wycofania określonych substancji czynnych jeszcze przed...

Resort rolnictwa informuje – Nowa wyszukiwarka środków ochrony roślin

Pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi umieściło nową wersję wyszukiwarki środków ochrony roślin. Jak podkreśla resort rolnictwa, narzędzie to umożliwia wielokryterialne wyszukiwanie środków...

Uprawa

Chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy – wycofany przez UE

UE decyzją z dnia 13 stycznia 2020 r. ogłosiła informację o wycofaniu chloropiryfosu. Insektycydy zawierające chloropiryfos oraz chloropiryfos metylowy mogą być w handlu do...

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje – Nowe terminy na sprzedaż i stosownie środków ochrony roślin

Desmedifam Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1100 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej desmedifam zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu...

Te przepisy szkodzą polskiemu rolnictwu i są niemożliwe do realizacji

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych postuluje do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uelastycznienie terminów aplikacji nawozów...

Firmy i produkty