fbpx

Skuteczne odchwaszczanie łubinów

Odchwaszczanie plantacji łubinów za pomocą herbicydów nie jest zadaniem łatwym. Wymaga od plantatora stale aktualnej wiedzy na temat substancji czynnych. Podpowiadamy, jak odchwaszczać łubiny.

Termin doglebowy – przedwschodowy

Stara gwardia – czyli….

Pendimetalina (np. Penshui, Stomp Aqua 455 CS, Stopendi 455 CS). Dwa pierwsze preparaty należy zastosować bezpośrednio po siewie, łubinów (żółtego, wąskolistnego i białego), jednak nie później niż do 5 dni (BBCH 00-01), na glebę wolną od chwastów. Natomiast trzeci środek, można zastosować bezpośrednio po siewie aż do końca fazy kiełkowania łubinów (BBCH 00-09). Nasiona łubinów należy wysiać na głębokość co najmniej 3 cm. Dawka 2,6 l/ha, dobrze ogranicza chwasty jednoliścienne, tj. chwastnicę jednostronną i wiechlinę roczną oraz niektóre chwasty dwuliścienne: fiołka polnego, fiołka trójbarwnego, gwiazdnicę pospolitą, jasnotę różową, komosę białą, pokrzywę żegawkę, przetacznika perskiego, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepę, rumian polny i tasznika pospolitego.

Samasz loteria - baner

Prosulfokarb (np. Amstaf 800 EC, Baset 800 EC, Boxer 800 EC, Clayton Heed 800 EC, Fantasia 800 EC, Krum 800, Lees 800 EC, Mahak 800, Spannit 800 EC, Takoba 800 EC, Tiara 800 EC). Herbicydy zawierające tę substancję, można stosować w terminie do 5 dni po siewie łubinów: żółtego, wąskolistnego i białego (BBCH 00-02), które koniecznie muszą być zasiane na głębokości 3-5 cm. Środki te w dawce 3,0-4,0 l/ha skutecznie ograniczają miotłę zbożową a z chwastów dwuliściennych gwiazdnicę pospolitą, jasnotę purpurową, komosę białą, przetacznika bluszczykowatego, przetacznika perskiego i przytulię czepną.

Pendimetalina + dimetenamid-P (np. Dimetic Duo 462,5 EC, Hegal P, Spectrum Plus, Tupana, Verres 462,5 EC, Wing P 462,5 EC). Herbicydy te w uprawie łubinów (żółtego, wąskolistnego i białego) można stosować jedynie przedwschodowo, bezpośrednio po ich siewie (BBCH 00). Dawka 4,0 l/ha, skutecznie ogranicza chwastnicę jednostronną a z chwastów dwuliściennych gwiazdnicę pospolitą, komosę białą, przytulię czepną, rdest ptasi i tobołki polne.

„Nowi” gracze – czyli….

Chlomazon (np. Clomate 360 CS dawka 0,25 l/ha) oraz (np. Boa 480 EC, Clematis 480 EC, Clomate 480 EC, Comandor 480 EC, Comodo 480 EC, Zedix 480 EC dawka 0,15-0,2 l/ha). Wszystkie te herbicydy należy stosować bezpośrednio po siewie łubinów, na starannie uprawioną (bez grud) glebę (BBCH 00). Nasiona muszą być wysiane na jednakową głębokość, a następnie bardzo dokładnie przykryte glebą. Chwasty wrażliwe na działanie tej s.cz., to: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, przytulia czepna, tasznik pospolity i tobołki polne.

Diflufenikan (np. Legato 500 SC). Środek ten można stosować w łubinie wąskolistnym, łubinie żółtym i łubinie białym w dwóch terminach, tj. przedwschodowo czyli bezpośrednio po siewie, nie później jednak jak do 3 dni (BBCH 00-01) lub po wschodach łubinów w fazie 2-4 liści (BBCH 22-24). Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 0,15 l/ha, która to skutecznie ograniczy występowanie fiołka polnego, gwiazdnicy pospolitej, przetacznika bluszczykowatego i tasznika pospolitego.

Metamitron (np. Goltix Gold 700 SC). Preparat ten również można stosować w dwóch terminach  czyli przedwschodowo bezpośrednio po siewie, nie później jednak jak do 3 dni (BBCH 00-01) lub po wschodach łubinów (wąskolistnego, żółtego i białego) w fazie 2-4 liści (BBCH 22-24). Herbicyd ten zastosowany w dawce 2,0 l/ha, dobrze zwalcza takie chwasty jak: wiechlina roczna, blekot pospolity, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, lnica polna, łoboda rozłożysta, łoczyga pospolita, pokrzywa żegawka, poziewnik szorstki, psianka czarna, przetacznik perski, rdest plamisty, rumianek pospolity, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, złocień pospolity i żółtlica drobnokwiatowa.

Termin powschodowy – nalistny

W typowym terminie powschodowym nalistnym do ochrony łubinów można zastosować graminicydy, które są wykorzystywane do zwalczania tylko chwastów jednoliściennych rocznych oraz wieloletnich. Plantatorzy do dyspozycji posiadają 4 s.cz., tj. chizalofop-P etylowy, fluazyfop-P butylowy, kletodym i propachizafop, które łącznie obecne są w 41 graminicydach.

Chizalofop-P etylowy (np. Achiba 05 EC, Buster Twist 050 EC, Elegant 05 EC, Fitofop, Graminis 05 EC, Jenot Twist 050 EC, Lampart 05 EC, Quick 05 EC, Supero 05 EC, Targa Super 05 EC, Taurus 05 EC). Środki te można stosować w dawce 2,5 l/ha od fazy 1 liścia łubinów do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59). Natomiast takie preparaty jak Buster 100 EC, Investo 100 EC i Jenot 100 EC należy stosować w dawce 0,5-1,25 l/ha w od fazy pierwszego liścia do fazy widocznych dziewięciu lub więcej międzywęźli (BBCH 11-39) lub od fazy widocznego pierwszego pąka kwiatowego do fazy gdy widoczne są pierwsze płatki ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 50-59). A środki takie jak Pilot 10 EC i Targa Max 10 EC, powinny być aplikowane w dawce 0,5-1,25 l/ha ale od fazy rozwiniętego pierwszego liścia właściwego do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki, ale pąki kwiatowe są nadal zamknięte (BBCH 11-59). Preparaty te są wykorzystywane do zwalczania samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, włośnicy sinej, wyczyńca polnego, oraz życicy wielokwiatowej i perzu właściwego (dawki maksymalne).

Fluazyfop-P butylowy (np. Frequent (dawka 2,0-3,0 l/ha), Privium 125 EC (dawka 0,75-2,0 l/ha) i Trivko (dawka 0,75-1,6 l/ha) oraz Balatella Forte 150 EC, Fortune, Foster Forte 150 EC, Fusilade Forte 150 EC (dawka 0,6-1,7 l/ha) i Esorio 150 EC, Flutax 150 EC, Grastop 150 EC (dawka 0,75-2,5 l/ha), które można stosować po wykształceniu przez łubiny, 2-4 liści (BBCH 12-14) i nie później, niż przed ukazaniem się pierwszego pąka kwiatowego na zewnątrz liści (BBCH 50). Graminicydy te skutecznie zwalczają takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, miotła zbożowa, owies głuchy, stokłosa bezostna, włośnica sina i zielona, wyczyniec polny oraz życica wielokwiatowa, wiechlina łąkowa i perz właściwy (dawki maksymalne).

Kletodym (np. Cegorian Extra 120 EC, Flanker 120 EC, GramiGuard, Kleto4Herbi 120 EC, Select Super 120 EC). Preparaty te należy stosować od fazy 2 liścia łubinów do fazy gdy widoczne są pierwsze pąki kwiatowe (BBCH 12-51). Dawka 0,8 l/ha, skutecznie ogranicza jedynie roczne chwasty jednoliścienne, tj. samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna i owies głuchy.

Propachizafop (np. Agaton 100 EC, Agil-S 100 EC, Aria 100 EC, Asfolot 100 EC, Hitro 100 EC, Kalamos 100 EC, Profop 100 EC, Ready, Vergil 100 EC, Vima-Propachizafop, Zetrola 100 EC). Graminicydy te można stosować w dawce 0,7-1,5 l/ha, od fazy 3 liści łubinów (BBCH 13). Niższa zalecana dawka służy do skutecznego zwalczania chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego, palusznika krwawego, samosiewów zbóż, włośnicy sinej, włośnicy zielonej i życicy trwałej. Natomiast dawkę maksymalną wykorzystuje się do ograniczenia perzu właściwego.

SDF baner ciągnik
Amistrar Syngenta baner
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

dr inż. Tomasz Sekutowski
IUNG-PIB Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.