fbpx

Plantpress Sp. z o.o.
ul. J. Lea 114a, 30-133 Kraków

tel. kom: +48 600 489 547

e-mail: wydawnictwo@plantpress.pl

NIP: 677-002-45-31
REGON: 350016240
KRS: 0000163819 Sąd Rejonowy dla Krakowa — Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 75 000 zł

Firma

Adam Paradowski
Prezes

Marek Kawalec
Wiceprezes

Anna Arabska
redaktor naczelny
tel. kom:+48 501 656 483
anna@wrp.pl

Wioletta Dziedzic
specjalista ds. reklamy
tel. kom:+48 731 950 450
wioletta@wrp.pl

Uwaga!

Przypominamy o nadsyłaniu informacji prasowych:
Anna Arabska, anna.arabska@wrp.pl, tel.: 501 656 483

Wszelkie inne informacje: wrp@wrp.pl