fbpx

Czy nawozy fosforowe mogą być stosowane pogłównie

Podczas wegetacji roślin, wyróżnia się dwa krytyczne okresy większego zapotrzebowania na fosfor.

Fosfor (P) pobierany jest w znacznie mniejszych ilościach przez rośliny niż N i K. Jest jednak  nieodzowny, bowiem wchodzi w skład istotnych dla wegetacji roślin związków organicznych (białka, kwasy nukleinowe, fityny, fosfolipidy, wśród nich lecytyna).

Samasz loteria - baner

Warunkuje też przebieg wielu  procesów chemicznych zachodzących w glebie i roślinie, korzystnie wpływając na:

  • Aktywność biologiczną gleby i prawidłową mineralizację (wraz z N i optymalnym pH) resztek pożniwnych, w tym słomy.
  • Rozwój korzeni i organów generatywnych.
  • Proces fotosyntezy oraz inne procesy energetyczne zachodzące w roślinie.
  • Prawidłowy rozwój roślin, w tym tworzenie i dojrzewanie nasion.
  • Przemiany pobranego N w pełnowartościowe białko i plon.

Optymalne warunki dobrej przyswajalności fosforu

Gleby zawierają duże ilości fosforu, głównie w formie mineralnej, częściowo też organicznej. Dominuje  jednak forma nie przyswajalna lub słabo dostępna dla  roślin. Dotyczy to zwłaszcza gleb  ze skrajną wartością pH.

Z nawozów mineralnych fosfor w pierwszym roku przyswajalny jest w 15-25 proc. oraz w podobnych ilościach  w dwóch kolejnych latach, a więc łącznie w okresie 3 lat, przeciętnie w 40 proc. Podczas wegetacji wyróżnia się dwa krytyczne okresy większego  zapotrzebowania na fosfor.

Pierwszy przypada na początek wegetacji, gdy rozrastają się korzenie. Drugi rozpoczyna się z chwilą tworzenia organów generatywnych. W nasionach gromadzi się w największych ilościach i w tej postaci jest  wynoszony z pola.

W optymalnych warunkach pH gleby (5,6-6,8), jej wilgotności (słaba przyswajalność z  przesuszonych) i temperaturze (poniżej 12 st. C słabsza przyswajalność) oraz przez rośliny o dłuższej wegetacji i dobrze rozwiniętych korzeniach, przyswajalność P wzrasta.

Rozpuszczalność i przyswajalność fosforu z nawozów

W charakterystyce nawozów podawana jest całkowita zawartość P2O5 oraz jego rozpuszczalność, w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie oraz w samej wodzie. W niektórych nawozach także w kwasach mineralnych.

Im w nawozie jest większy udział fosforu rozpuszczalnego w wodzie, zaś brak lub niewielkie ilości w kwasach mineralnych,  tym wykazuje on lepszą rozpuszczalność i przyswajalność przez rośliny.

Doglebowe stosowanie nawozów P w wierzchnią warstwę gleby, w tym pogłównie, nie jest zalecane, ze względu na ograniczoną przyswajalność. Niemniej w latach z większymi opadami, może dać korzystne rezultaty.

Należy wówczas wybierać nawozy, w których występuje on w większej ilości, w formie rozpuszczalnej w wodzie, ewentualnie także obojętnym cytrynianie amonu.

Z kolei podana na etykiecie informacja, iż nawóz zawiera także P rozpuszczalny w kwasach mineralnych, oznacza że  ta część fosforu jest słabiej przyswajana przez rośliny. Zwykle w późniejszym okresie ich wegetacji.

Przykładem tego typu nawozów są mączki fosforytowe oraz fosforyty częściowo rozłożone (zakwaszone). Powinny one być stosowane na gleby kwaśne, dobrze uwilgotnione, poza tym głębiej (pod orkę) oraz pod rośliny o dłuższej wegetacji.

Rozpuszczalność fosforu w kwasach mineralnych oraz obojętnym cytrynianie amonu i wodzie w  wybranych nawozach wieloskładnikowych doglebowych

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.