A   A   A

Rolnictwo, maszyny rolnicze, wiadomości, agrobiznes, rośliny, warzywa.

22.07.2016
Izby rolnicze wnioskują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań mających na celu stworzenie nowoczesnego monitoringu suszy w Polsce.
22.07.2016
8 legislacyjnych poprawek do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wprowadziła wyższa...
22.07.2016
Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie we współpracy z Praską Giełdą Spożywczą, Agencją Rynku Rolnego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego przygotowały dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży wiele...
22.07.2016
Alfa Laval doskonale rozumie wymagania przemysłu higienicznego w zakresie niezawodności oraz potrzebę korzystania z urządzeń zapewniających zgodność z procesami zrównoważonymi.
22.07.2016
Reagując na plany Komisji Europejskiej obejmujące europejską strategię na rzec mobilności niskoemisyjnej, Copa i Cogeca pochwalają działania na rzecz wprowadzenia zaawansowanych biopaliw, jednak...
22.07.2016
Opłaty za wodę dla producentów wód i napojów będą blisko trzykrotnie niższe od zaproponowanych w pierwotnym projekcie ustawy Prawo Wodne – zapowiada Ministerstwo Środowiska.
21.07.2016
Do konsultacji społecznych trafił przygotowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności został przekazany do konsultacji społecznych.
21.07.2016
Rolnicy, którzy chcą otrzymać płatności obszarowe za 2016 r. do gruntów dzierżawionych z Agencji Nieruchomości Rolnych muszą posiadać do nich tytuł prawny.
21.07.2016
Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie zdecydowanych działań i ustanowienie ogólnopolskiego programu dopłat do wapnowania gleb, uwzględniającego również...
21.07.2016
Sejmowe Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej 19 lipca przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu...
21.07.2016
Copa – Cogeca zadowolone z nowych unijnych przepisów które mają pomóc unijnym rolnikom i leśnikom minimalizować wpływ na zmiany klimatyczne przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.
20.07.2016
Gospodarstwo AGRO-RAPPOL w Przytocku to miejsce konferencji prasowej, na której Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” na przykładzie gospodarstwa współpracującego, przedstawiło...
20.07.2016
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad projektem ustawy o spółdzielniach rolników, której celem jest ułatwienie i przyspieszenie przekształcenia istniejących struktur a...
20.07.2016
Rada Ministrów 19 lipca przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy, o jakości artykułów rolno-spożywczych.

Strony

Subscribe to
html.tpl