Związek Gmin Wiejskich RP: odrzucić nowelizację ustawy o ochronie zwierząt 

Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, jako kolejna już organizacja, po zapoznaniu się z treścią ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm w dniu 17 września 2020 r. oraz poprawkami Senatu do tej ustawy uchwalonymi dnia 14 października 2020 r. – negatywnie opiniuje całą ustawę i oczekuje na ostateczne jej odrzucenie.

ZGW RP  zwraca uwagę na fakt, że w okresie walki z pandemią koronawirusa, w obliczu tragicznej niekiedy sytuacji wielu podmiotów gospodarczych walczących o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy, – parlament podejmuje prace legislacyjne nad aktem prawnym, który z założenia eliminuje niektóre firmy, a nawet gałęzie gospodarki przynoszące dochód budżetu państwa i bezrefleksyjnie zakłada likwidację wielu etatów pracowniczych.

– Związek dostrzega, iż w poprawkach senackich znalazły się zapisy, o które wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat bezskutecznie zabiegaliśmy. Dotyczą one przede wszystkim powszechnego obowiązku znakowania (czipowania) psów i utworzenia centralnego rejestru psów. Bez tych elementów wszelkie inicjatywy ustawodawcze w zakresie opieki nad zwierzętami i ograniczania ich bezdomności pozbawione są sensu i merytorycznego wymiaru. Dotychczasowy brak właściwej legislacji w zakresie ochrony zwierząt skutkował akceptacją istniejącego stanu, wyrażającego się brakiem odpowiedzialności właścicieli zwierząt, przedmiotowym ich traktowaniem, niekontrolowanym rynkiem obrotu zwierzętami, funkcjonowaniem tzw. mafii hyclowskich, złymi warunkami utrzymywania zwierząt w gospodarstwach domowych i schroniskach, przyzwoleniem na funkcjonowanie podmiotów, które pod pozorem działalności charytatywnej nastawione są przede wszystkim na osiąganie nielegalnych zysków z procederów nie mających nic wspólnego z ochroną zwierząt – mówi Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP.

ZGW RP popiera dążenia do poprawy dobrostanu zwierząt. Niemniej jednak priorytetem powinno być dbanie o rozwój polskiej gospodarki oraz dobro polskich rolników, producentów rolnych i wszystkich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na ich rzecz.

– Mimo tego, że poprawki Senatu, w przyjętej przez Sejm ustawie, wychodzą naprzeciw części naszych oczekiwań, Związek zdecydował o negatywnej opinii dotyczącej ustawy jako całości – podaje Iwaniuk.

Uwagi ZGW RP do nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt:

– Ustawa jest bardzo niekorzystna dla środowiska rolników, producentów rolnych, hodowców oraz dla innych, powiązanych z nimi, działów gospodarki. Rolnicy i producenci rolni stanowią integralną część społeczności gmin z obszarami wiejskimi i z tego chociażby powodu czujemy się zobowiązani chronić ich (czyli także nasze) interesy. Wagę skutków ustawy dla rolników i producentów oceniamy także po ich niezadowoleniu i podejmowanych akcjach protestacyjnych. W tym zakresie wyrażamy pełną solidarność ze środowiskami rolniczymi i ich organizacjami zawodowymi.

– Procedowanie ustawy wydaje się nie wyczerpywać zasad rzetelnej legislacji. Sam projekt nie był przedmiotem szerokich konsultacji z organizacjami społecznozawodowymi, przedsiębiorcami i samorządem, których to w bezpośredni sposób obejmują zapisy i skutki nowelizowanego prawa. Zapisy te mogą doprowadzić do bankructwa wielu gospodarstw rolnych i do zagrożenia żywnościowego kraju. Stanowczo sprzeciwiamy się regulacjom, które bezpośrednio uderzają w polską wieś, a tym samym prowadzą do nieodwracalnych zmian w rozwoju polskiego rolnictwa.

– Zdaniem Związku, państwo powinno zapewniać prawną stabilność dla legalnie prowadzonej działalności rolniczej, w której szybkie przebranżowienie się na inną działalność jest niemożliwe. Zwracamy przy tym uwagę, że rolnicy i producenci rolni i tak borykają się z nierozwiązanymi problemami i ograniczeniami polskiego rolnictwa, na które składają się: ubezpieczenia, susza, ASF, parytet dopłat bezpośrednich, wydłużone łańcuchy obrotu płodami i produktami oraz wiele innych.

– W ustawie przyjętej przez Sejm brak jest elementów racjonalnego uzasadnienia zmian oraz pominięto właściwą ocenę pełnych skutków ekonomiczno-społecznych na rolnictwo oraz sektory i branże z nim powiązane, a także na samorząd. Wprawdzie poprawki Senatu wprowadzają system rekompensat za likwidowaną wytwórczość, ale ich rozmiar i ewentualne środki finansowe na to potrzebne mają być określone po wejściu ustawy w życie, jednak bez pewności, że nie zostaną one przez Sejm usunięte i że znajdą się w ostatecznej treści ustawy.

– Negatywne skutki ustawy dla rolników i przedsiębiorców, w zdecydowanej większości kredytobiorców, przełożą się również na sytuację ekonomiczną finansujących ich działalność banków spółdzielczych. Banków, jako instytucji finansowych z wyłącznie polskim kapitałem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności