Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stanowczo oświadcza, że informacje pojawiające się ostatnio w mediach, mówiące o tym, że w ramach odstrzału sanitarnego tylko w styczniu i lutym br. planowanych do ostrzału jest około 200 tys. dzików są nieprawdziwe.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Lasy Państwowe i obowiązującym planem łowieckim na sezon 2018/2019, a więc od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., pozyskanie dzika określone zostało na poziomie ponad 185 tys. W obecnej chwili wykonanie tego planu wynosi ponad 90 proc. Stanowczo podkreślamy, że liczba 185 tys. dzików dotyczy całego roku łowieckiego, na obszarze całej Polski, i tylko tak powinna być traktowana. Niemożliwym i niedopuszczalnym jest pozyskanie 200 tys. dzików w dwa miesiące. Zarówno władze Polskiego Związku Łowieckiego, jak i sami myśliwi nigdy nie wyrażali zgody na tego typu działania, nigdy nie były one też planowane przez Polski Związek Łowiecki, ani też organy Państwa.

Polowania na dziki, tak jak i na pozostałą zwierzynę łowną — zarówno indywidualne, jak i zbiorowe — obywają się od początku sezonu łowieckiego (w przypadku polowań zbiorowych od 1 października do końca stycznia) i są polowaniami odbywającymi się zgodnie z prawem. Równolegle do polowań planowych, odbywają się tzw. odstrzały sanitarne związane z działaniami minimalizującymi rozprzestrzenianie się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Odstrzały sanitarne, zgodnie z prawem, zlecane są Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przez wojewodę lub powiatowego lekarza weterynarii.

Warto podkreślić, że pozyskanie dzika kształtowało się następująco na przestrzeni poprzednich sezonów: sezon 2014/2015 — 260 tys., sezon 2015/2016 — 310 tys., sezon 2016/2017 — 282 tys., sezon 2017/2018 — 308 tys., a w sezonie 2018/2019 planowane pozyskanie to ponad 185 tys. Z tego wynika, że obecnie populacja dzika jest znacznie obniżona, co wskazuje na skuteczność kompleksowych działań prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki (bioasekuracja, edukacja, planowy odstrzał, prewencja, poszukiwania padłych dzików itd.).

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, myśliwi mogą polować na dziki — niezależnie od wieku i płci — przez cały rok. Jednakże — każdy myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki łowieckiej, którymi się kieruje.

Zarówno władze Polskiego Związku Łowieckiego, jak i ponad 127 tys. myśliwych zrzeszonych w PZŁ rozumie konieczność działań dotyczących zwalczania wirusa ASF. Deklarowaliśmy i nadal deklarujemy pomoc wszystkim organom Państwa w tych działaniach.

Źródło: PZŁ