Kolejny przypadek ASF w lubuskim

Drugi przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) stwierdzono u dzików w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim.

Dodatni wynik dotyczy zwłok padłego dzika znalezionych w obrębie strefy skażonej wyznaczonej rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i dzików na terenie powiatów wschowskiego i nowosolskiego.

– Obszar skażony o obwodzie długości ok. 36 km jest od 15 listopada 2019 r. całkowicie grodzony. Trwają intensywne przeszukiwania obszaru skażonego oraz obszarów z nim sąsiadujących aby dokonać analizy sytuacji epizootycznej oraz zaplanować lokalizację budowy drugiego zewnętrznego ogrodzenia – informuje Główny Lekarz Weterynarii.

Źródło: GIW

Opracował: Krzesimir Drozd