Nie zgadzamy się na bylejakość

Lubuska Izba Rolnicza, Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskie Forum Rolnicze są uczestnikami prac sztabu kryzysowego którego celem  jest likwidacja zagrożeń i zwalczanie afrykańskiego pomoru świń. Zdaniem samorządu rolniczego dużą rolę w zwalczaniu tej choroby odgrywa wiedza, działalność a także zachowanie samych rolników.

Cześć producentów trzody chlewnej, nie wykonuje bowiem zarządzeń Ministra Rolnictwa związanych z wymogami bioasekuracji obowiązującymi w hodowli trzody chlewnej.

Dlatego członkowie Lubuskiej Izby Rolniczej, Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Lubuskiego Forum Rolniczego apelują do rolników o stosowanie się do wszelkich zasad wymaganych w przypadku chowu trzody chlewnej, zgłaszanie służbom wszelkich przypadków padłych dzików, przestrzeganie wszelkich zasad chowu trzody chlewnej w strefach związanych ze zwalczaniem ASF, pomoc w likwidacji „dzikich” stad trzody chlewnej bez wymaganej rejestracji. Ponadto apelują o zgodne z prawem uboje gospodarcze i komercyjne,zaniechanie odwiedzania sąsiednich hodowli bez przestrzegania zasad bioasekuracji oraz wchodzenia do lasu, kontaktów i udział w polowaniach i współpracę z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz samorządami w zakresie zwalczania ASF.

– Afrykański pomór świń staje się problemem ogólnopolskim a jego zwalczanie zależy od nas wszystkich. Wymagamy sprawnego działania od Ministra Rolnictwa i jego służb, dlatego też, wymagajmy tego samego od siebie. Nie zgadzajmy się na bylejakość. Pamiętajmy, że skuteczna walka z ASF opiera się na czterech podstawowych elementach: zabezpieczeniu biologicznemu stad trzody chlewnej (bioasekuracja), redukcji populacji dzików do możliwie najniższego poziomu, zbieraniu i utylizacji padłych dzików, świadomości społecznej – podkreślają członkowie sztabu kryzysowego w województwie lubuskim.

Źródło: KZP–PTCH

Opracował: Samuel Skrzysz