LIR apeluje – konieczna zmiana przepisów regulujących kwestie usuwania zwłok i utylizacji padłych zwierząt

Lubuska Izba Rolnicza domaga się od resortu rolnictwa o podjęcie działań w trybie pilnym zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów regulujących kwestie usuwania zwłok i utylizacji padłych dzikich zwierząt.

– W świetle obowiązujących przepisów prawnych (m.in. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; art. 22, ust.1, pkt 3) za utylizację padłych zwierząt np. dzików musi zapłacić właściciel nieruchomości, na której zwierzę padło. Z pewnością taki stan rzeczy nie przyczynia się do walki z rozprzestrzenianiem wirusa ASF – mówi Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Zdaniem samorządu rolniczego istnieje bowiem realna obawa, iż właściciele gruntów chcąc uniknąć poniesienia kosztów utylizacji padłych dzików będą pozbywać się ich zwłok w sposób niekontrolowany, sprzeczny z zasadami obowiązującymi w walce z ASF.

Źródło: LIR

Opracował: Samuel Skrzysz