Nie można blokować sanitarnego odstrzału dzików

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w którym wyraża sprzeciw blokowaniu polowań zbiorowych przez osoby z tzw. ,,łódzkiego ruchu antyłowieckiego’’.

– Koło Łowieckie nr 65 JELEŃ w Pszczółkach wykonało polowanie w dniu 24 listopada 2019r. zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach zatwierdzonego rocznego planu łowieckiego na sezon 2019/2020 oraz zgodnie z Rozporządzeniem nr 10/2019 Wojewody Łódzkiego z dnia 19 listopada 2019 nakazującego przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików (związanego z rozprzestrzenianiem się ASF). Polowanie zostało zakłócone przez osoby reprezentujące ten ruch – mówi Bronisław Węglewski, prezes IRWŁ.

Samorząd rolniczy województwa łódzkiego postuluje do ministra rolnictwa o wypracowanie sposobów działania w przypadkach zmierzających do zakłócania polowań przez świadome działanie osób należących do takich ruchów, organizacji, stowarzyszeń itp. Jak podkreśla IRWŁ wykonanie polowań szczególnie sanitarnych ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa choroby ASF ma kluczowe znaczenie dla rolników-hodowców trzody chlewnej.

Źródło: IRWŁ

Opracował: Samuel Skrzysz