W sprawie redukcji populacji dzików

W związku z działaniami podejmowanymi przez Rząd RP w celu zwalczenia afrykańskiego pomoru świń (ASF), 23 grudnia zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem, aby dziki odławiane na terenach miast były usypiane i utylizowane, a nie wywożone poza obszar miejski.

Zdaniem samorządu rolniczego zwiększy to z pewnością skuteczność walki z tym wirusem, której głównym założeniem jest redukcja populacji dzików.

ASF to epizootyczny problemem, który dotknął nasz kraj oraz wiele innych państw Unii Europejskiej i krajów trzecich. Choroba szerzy się, w kierunku zachodnim. Oprócz Polski dotarła ona także do Łotwy, Estonii, Litwy, Białorusi, Ukrainy i do Czech. Przypadki choroby w kolejnych państwach członkowskich pokazują, że wirus nie uznaje granic, a zagrożenie ma charakter ogólnoeuropejski.

Źródło: KRIR

Opracował: Krzesimir Drozd