fbpx
Strona głównaWiadomościNowy sąd polubowny z zakresu szkód łowieckich

Nowy sąd polubowny z zakresu szkód łowieckich

Krajowa Rada Izb Rolniczych zawarła porozumienie  z Polskim Związkiem Łowieckim w sprawie utworzenia sądu polubownego z zakresu szkód łowieckich. 

– Z dniem 1 lipca br. powołuje się sąd arbitrażowy przy PZŁ i KRIR, na który mogą się zgodzić strony, czyli rolnik i koło łowieckie zamiast kierować sprawę do sądu cywilnego. Zakłada się, że sprawy będą rozstrzygane przez sąd arbitrażowy w składzie 3 arbitrów w szybszym terminie oraz mniej kosztowne dla stron postępowania – informuje Wiktor Szmulewicz, prezes KRIR.

Siedzibą Sądu jest Warszawa. Miejscem pracy organów Sądu oraz miejscem rozpatrywania spraw będzie biuro Zarządu Głównego PZŁ. Organami Sądu są: Rada Sądu Arbitrażowego, Prezes Sądu Arbitrażowego, wiceprezes Sądu Arbitrażowego.

Powołano  pierwszą Radę Sądu Arbitrażowego w składzie: Wiktor Szmulewicz jako reprezentant KRIR, Stanisław Myśliwiec jako reprezentant KRIR, Monika Wachowiak jako reprezentant PZŁ, Grzegorz Trojanowski jako reprezentant PZŁ.

Sąd Arbitrażowy w Sprawach Szkód Łowieckich będzie działał na podstawie regulaminu wypracowanego przez KRIR i PZŁ. Obie organizacje będą sprawować wspólnie nadzór nad Sądem poprzez Radę Sądu Arbitrażowego. Zgodnie z zawartym porozumieniem arbitrami w sądzie będą mogły być osoby mające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Na listę arbitrów będą mogli wpisywać się m.in. biegli sądowi, rzeczoznawcy szacujący na bieżąco szkody i prawnicy wyspecjalizowani w sprawach z zakresu szkód łowieckich.

Według Polskiego Związku Łowieckiego powołanie Sądu Arbitrażowego w Sprawach Szkód Łowieckich przyczyni się nie tylko do przyspieszenia rozpatrywania spraw, ale będzie także tańsze. Uczestnicy arbitrażu nie poniosą wysokich kosztów sądowych (5% wartości przedmiotu sporu za daną instancję), gdyż opłaty w sądzie polubownym będą znacząco niższe.

–  Wyeliminowane zostaną też w całości koszty opinii biegłych sądowych (średnio 2 tys. zł za pojedynczą opinię), gdyż biegłymi będą sami arbitrzy. Strony nie będą też musiały wynajmować pełnomocników procesowych i ponosić kosztów ich wynagrodzenia; udział pełnomocników będzie jednak dopuszczalny. Wyrok arbitrów będzie podlegał wykonaniu w trybie egzekucji komorniczej po nadaniu mu przez sąd klauzuli wykonalności, co jest procedurą szybką, tanią i stosunkowo nieskomplikowaną – informuje PZŁ.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.