fbpx

Wyjątkowe wsparcie dla rolników w związku z koronawirusem

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na rozporządzenia Ministra operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID–19”.

Program mieści się w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Jak podkreśla resort rolnictwa  potrzeba procedowania przedmiotowego projektu podyktowana jest koniecznością zapewnienia podstaw prawnych wdrożenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 nowego instrumentu wsparcia, o którym mowa w art. 39b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), wprowadzonym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1).

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID–19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.06.2020, str. 1), alokacja działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID–19” wyniesie 2 % alokacji PROW 20142020, tj. 273 379 123 euro, w tym środki EFRROW stanowią 173 951 136 euro, a środki współfinansowania krajowego z budżetu państwa – 99 427 987 euro.

Analogicznie  z przyjętymi założeniami dotyczącymi wdrażania działania płatności dla beneficjentów mają być zrealizowane w 2020 r. Jednocześnie w ramach prac nad ustawą budżetową na 2020 r., prowadzonych w pierwszej połowie 2019 r., nie uwzględniono wydatków na rzecz tego  działania i aktualny limit wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich na 2020 r. nie zapewni możliwości jednoczesnego zrealizowania płatności w ramach tego instrumentu oraz pozostałych działań PROW 2014-2020.

W związku z tym , biorąc pod uwagę priorytetowy charakter przedmiotowego działania, pismem z dnia 26 czerwca 2020 r., Minister Rolnictwa i  Rozwoju Wsi wystąpił do Ministra Finansów o zwiększenie limitu wydatków  na 2020 r. na Wspólną Politykę Rolną (PROW 2014-2020)  o kwotę 1 230 mln zł (w tym w ramach budżetu środków europejskich o 783 mln zł i w ramach budżetu państwa o 447 mln zł), odpowiadającą planowanym na 2020 r. wydatkom w ramach tego działania, tak aby wydatki te mogły zostać dokonane bez jednoczesnego uszczuplania w 2020 r. zaplanowanych płatności w ramach pozostałych instrumentów wsparcia PROW 2014-2020. W przypadku braku zgody MF na zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. o taką  kwotę, płatności na rzecz przedmiotowego działania będą realizowane w ramach aktualnego limitu określonego w ustawie budżetowej.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.