fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNajnowsze informacjeSzczegółowe przepisy definiujące rolnika aktywnego zawodowo. Nowe zasady od 15 marca

Szczegółowe przepisy definiujące rolnika aktywnego zawodowo. Nowe zasady od 15 marca

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji znajduje się Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. 

Projekt zawiera m.in. szczegółowe przepisy definiujące rolnika aktywnego zawodowo. Przypomnijmy, że ustawa z dn. 8 lutego 2023 r o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w Art. 25. mówi, że płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli prowadzi działalność rolniczą, a łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha. Rolnik może jednak otrzymać płatności pomimo niespełnienia tego warunku jeżeli spełnia warunki do przyznania płatności związanych z produkcją do zwierząt lub płatności dobrostanowej i złożył wniosek o ich przyznanie oraz łączna kwota płatności bezpośrednich, jakie miałyby zostać przyznane w danym roku temu rolnikowi, przed zastosowaniem kar, w tym kar administracyjnych, wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro. 

Na podstawie przepisów zaproponowanych w projekcie rozporządzenia z płatności bezpośrednich wyklucza rolnika prowadzenie działalności zaklasyfikowanej co najmniej do jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 68.10.Z, 68.31.Z, 49.10.Z, 49.20.Z, 49.31.Z, 68.32.Z (z wyłączeniem usług niestanowiących obrotu nieruchomościami) 52.23.Z, 36.00.Z, 93.11.Z lub 93.2. Zaproponowano tu rozwiązanie na wzór rozwiązań stosowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencja) w latach 2015–2017. Jednak zgodnie z art. 24 pkt 1 ww. ustawy rolnika z tzw. listy negatywnej, który jednocześnie otrzymał płatności bezpośrednie wyższe niż równowartość w złotych kwoty 5 000 euro, uważa się za aktywnego zawodowo, jeżeli działalność rolnicza jest jego działalnością przeważającą, co wynika z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumentów z REGON. Zaproponowana w rozporządzeniu lista rejestrów urzędowych, na podstawie których warunek przeważającej działalności rolniczej może być zweryfikowany, obejmuje wszystkie prowadzone w kraju rejestry, za pomocą których prowadzi się ewidencje podmiotów i rodzaju ich działalności. Daje to szerokie możliwości zweryfikowania, co jest głównym przedmiotem działalności podmiotu ubiegającego się o wsparcie bezpośrednie. 

Z uwagi na unijny wymóg badania, czy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie jest powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów (w tym sam rolnik) prowadzi działalność wykluczającą, zaproponowano również dodatkowe regulacje. Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej przy ustalaniu, czy rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie prowadzi działalność wykluczającą, państwo członkowskie powinno również ocenić, czy nie jest on powiązany z innymi podmiotami oraz czy jeden z tych podmiotów nie prowadzi działalności z listy negatywnej. Jeżeli tak, należy domniemywać, że wnioskodawca jest „rolnikiem nieaktywnym zawodowo” i w celu otrzymania płatności musi wykazać, że jego działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego. 

Projekt Rozporządzenia liczy 82 strony i zawiera wiele szczegółowych przepisów dotyczących płatności związanych ze Wspólną Polityką Rolną na lata 2023-207.  

Pełny tekst znajduje się pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369903/katalog/12955343#12955343 

Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania w ARiMR, GUS, Prokuratorii Generalnej RP, UOKiK, KOWR. Z uwagi na fakt, że projektowane rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 15 marca 2023 r., tj. pierwszym dniem naboru wniosków o przyznanie płatności, Ministerstwo wyznaczyło termin przesłania opinii na 6 marca 2023 r.  

5 KOMENTARZE

  1. Rozumiem że jak nie podołam biurokracji jaką nam szykują to w chwili gdy nie otrzymamy dopłat będą nam wypłacać zasiłki z GOPS

  2. Marzę o tym, żeby wszystkim którzy wydzierżawiają ziemię i biorą dopłaty posypały się kary. Patologia jaka się rozpoczęła po wprowadzeniu dopłat jest niewyobrażalna.

  3. Następnie zweryfikujemy w czyim imieniu działają w/w instytucje: spólka srebrna, 5 for Animals, import corrida Argentyna, Brazylian chicken’s, zboże techniczne, szumowski corporation itp.itd. z niewątpliwie bezpodstawną nieznajomością zasad współżycia społecznego i biznesowego. Zagrożone konfiskatą mienia do 3 pokoleń wstecz.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.