Stawki dopłat do materiału siewnego za 2020 r

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 będą wynosiły:

–  67,98 zł – w przypadku zbóż,

– 108,77 zł – w przypadku roślin strączkowych,

–  339,90 zł – w przypadku ziemniaków.

Stawki dopłat wyliczone zostały na podstawie informacji otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  o całkowitej wnioskowanej powierzchni dla poszczególnych grup roślin objętych dopłatami. W 2020 r. złożono 63 053 wnioski o przyznanie dopłaty. Na realizację mechanizmu dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za 2020 r. przeznaczono kwotę 75 mln zł.

Producenci rolni złożyli wnioski o przyznanie dopłat do następujących powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany: 860 281 ha – w przypadku zbóż, 30 403 ha – w przypadku roślin strączkowych, 38 856 ha – w przypadku ziemniaka.

– W związku z wyczerpaniem w 2020 roku przysługującego Polsce 3-letniego limitu pomocy de minimis w rolnictwie, rozpatrzenie złożonych przez rolników wniosków i wypłacenie przyznanych dopłat będzie możliwe po 31 grudnia 2020 r., kiedy nastąpi nowe przeliczenie 3-letniego limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwie, który będzie obejmował lata 2019-2021. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi niezwłoczne wydawanie przez ARiMR decyzji w sprawie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz realizację płatności z tego tytułu – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności