Potrzebne wsparcie na rekultywację stawów karpiowych

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka o uwzględnienie działania dotyczącego rekultywacji stawów karpiowych z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Obecnie bowiem, brak jest programów umożliwiających dofinasowanie rekultywacji stawów karpiowych. Są to, jak podkreśla KRIR, bardzo kosztochłonne inwestycje i gospodarstwa nie są w stanie podjąć się takiej inwestycji.

– Gospodarstwa rybackie oprócz produkcji ryb, realizują małą retencję, przeciwdziałają powodziom, spełniają rolę ekologiczną i przyrodniczą, dlatego powinny mieć możliwość uzyskania wsparcia na powyższe działanie – uzasadnia swój wniosek KRIR.

Źródło: KRIR