Nowe stawki opłat za paszporty dla bydła

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z paszportami dla bydła.

Projektowane rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016  r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów (Dz. U. poz. 809).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy bydła oraz mając na uwadze usprawnienie obsługi kasowej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w projekcie rozporządzenia proponuje się ustalenie nowych wysokości opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub duplikatów paszportów bydła, w wysokości wynoszącej 1,00 zł za wydanie paszportu bydła i 2,00 zł za wydanie duplikatu paszportu bydła.

– Jednocześnie zmiana tego rozporządzenia jest konieczna z uwagi na uciążliwy, rozłożony w czasie, proces obsługi posiadaczy zwierząt, związany z pobieraniem opłaty kwoty 1,33 zł lub jej wielokrotności, za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła oraz ich duplikatów. Proces ten wymaga przygotowania środków płatniczych w małych nominałach, które są coraz rzadziej dostępne w obrocie, co w znaczny sposób opóźnia proces doręczenia przez ARiMR posiadaczom bydła paszportów bydła lub duplikatów paszportów bydła – informuje resort rolnictwa

Do oszacowania kosztu jednostkowego wydania paszportu przyjęto następujące założenia: średnioroczna liczba wydawanych paszportów bydła:  ok. 2,2 mln szt., koszty związane z wydrukiem paszportów bydła i ich zabezpieczeniem: ok.1,59 mln zł, koszty zakupu hologramów naklejanych na paszportach bydła: ok. 80,00 tys. zł (przy cenie za zamówienie 100 szt.: 3,55 zł/szt. brutto), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek (papier A5 120 gr, tonery oraz amortyzacja drukarek): ok. 1,51 mln zł, koszt jednostkowy wydania paszportu dla bydła: ok. 0,72 zł.

Jak podkreśla MRiRW wyższa cena zaproponowana za duplikat paszportu bydła podyktowana została innymi kosztami związanymi z dodatkowym nakładem pracy związanym z procesem wydawania tego dokumentu, tj. manualnym odtworzeniem i sprawdzeniem dodatkowych danych w bazie danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

Jak się dowiedzieliśmy, proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania mają na celu przyjmowanie odliczonej kwoty i braku konieczności wydawania rolnikom groszowej reszty, a tym samym skrócenie i uproszczenie obsługi pobierania opłaty za te czynności, co w konsekwencji  będzie miało duże znaczenie w zachowaniu wyższego stopnia bezpieczeństwa w związku z COVID-19.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności