fbpx

Zmiany w płatnościach dla obszarów ONW

Zmiany w obowiązkach informacyjnych w przypadku płatności dla obszarów ONW – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Wprowadzane zmiany dotyczą przypadków, w których składane jest przez rolnika oświadczenie o posiadanych przez niego lub jego małżonka zwierzętach trawożernych, niezbędne do ustalenia spełnienia warunku posiadania zwierząt, w przypadku płatności do obszarów ONW typu specyficznego strefy II, w którym co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych jest położonych powyżej 350 m n.p.m. oraz do obszarów ONW typu górskiego.

Samasz loteria - baner

Wskazane wyżej oświadczenie, składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będzie wystarczające jedynie w odniesieniu do dwóch gatunków zwierząt jeleniowatych tj. danieli i jeleni szlachetnych.

Projekt przewiduje zmianę dotyczących składania oświadczeń o posiadanych przez rolnika lub jego małżonka zwierzętach trawożernych i nałożenie na ARiMR obowiązku wzywania rolników w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, w przypadku jeżeli nie złożyli oni takiego oświadczenia, a posiadają zrejestrowaną na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt siedzibę stada jeleniowatych, zaś dane z komputerowej bazy danych wskazują, że liczba wszystkich zwierząt zgłoszonych do tej bazy, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi mniej niż 0,3 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych będących w posiadaniu rolnika.

Jeżeli rolnik mimo wezwania, nie uzupełni brakującego oświadczenia przed upływem wskazanego terminu, warunek posiadania zwierząt kierownik biura powiatowego ARiMR uzna za niespełniony.

Projekt umożliwia spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatności ONW złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu. Wzór oświadczenia zostanie opracowany przez ARiMR oraz zostanie udostępniony na jej stronie internetowej i będzie zawierał dane spółdzielni, w tym numer KRS, nazwę podmiotu, który przeprowadził lustrację i datę przeprowadzenia tej lustracji. W obecnym stanie prawnym w związku z obowiązkiem poddania się w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników badaniu lustracyjnemu, do wniosku o przyznanie płatności ONW, było dołączane między innymi oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o poddaniu się wnioskodawcy temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie się temu badaniu.

Omawiana nowelizacja rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Dzięki temu zmienione przepisy rozporządzenia będą obowiązywały dla kampanii składania wniosków w 2024 r., przed upływem terminu końcowego przy obliczaniu liczby posiadanych zwierząt, tj. 31 października 2024 r.

SDF baner ciągnik
Baner Syngenta
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.