Nie będzie zwrotu “pomocy covidowej” w szczególnych przypadkach?

fot. K. Drozd

Izby rolnicze apelują do Krajowej Rady Izb Rolniczych o podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów, aby w przypadkach losowych (np. śmierci wnioskodawcy) przyznana pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem Covid-19 nie podlegała zwrotowi.

– Do Biura IRWŁ wpłynął wniosek od rolniczki, (mąż – wnioskodawca pomocy zmarł), którą wzywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zwrotu kwot nienależnie pobranych płatności w ramach pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem Covid-19  wypłaconych na rachunek bankowy – informuje Bronisław Węglewski, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

W związku z sytuacją spowodowaną epidemią Covid-19  , w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło nowe działanie: „Wyjątkowe, tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z Covid-19 ”

Głównym celem wsparcia jest rekompensata przynajmniej części strat jakie ponieśli rolnicy w wyniku wystąpienia kryzysu spowodowanego Covid-19  i rozwiązanie problemów z płynnością finansową zagrażającą ciągłości działalności rolniczej gospodarstw.

Pomoc przyznawana była rolnikowi tylko raz i nie mogła ona przekroczyć równowartości w złotych kwoty 7000 euro. Pomoc była udzielana w formie ryczałtu. Jej wysokość uzależniona była od rodzaju prowadzonej produkcji i zróżnicowana ze względu na skalę produkcji.

W ramach pomocy  udzielane były  również preferencyjne kredyty na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a także  uruchomione zostały, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności