Na co zwrócić uwagę kupując materiał siewny?

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina rolnikom, że wybór materiału siewnego, jako środka produkcji ma kluczowy wpływ na wielkość i jakość uzyskanego plonu a także na koszty zabiegów ochrony roślin oraz możliwość pozyskania określonych dopłat.

Zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do: krajowego rejestru, wspólnotowego katalogu oraz  odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Jak podkreślają eksperci z Biura Nasiennictwa PIORiN  należy kupować tylko i wyłącznie materiał siewny w zamkniętym i zaplombowanym opakowaniu, trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną potwierdzającą, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji. Ponadto pochodzący jedynie od podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

– Dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary. Jeżeli na etykiecie jest dodatkowa informacja, że materiał siewny został zaprawiony zaprawą nasienną, to należy zwrócić szczególną uwagę, czy środek ochrony roślin użyty do zaprawiania jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce – informuje Biuro Nasiennictwa PIORiN

Dlatego kupując materiał siewny należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać m.in. następujące dane: nazwę gatunku, nazwę odmiany, kategorię lub stopień kwalifikacji, numer partii.

Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, kupujący ma zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje mu prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabył.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności