Maliny pod kreską

W imieniu rolników – plantatorów owoców miękkich, zwłaszcza malin, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wystosowała pismo do Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o podjęcie  działań w sprawie niskich cen owoców miękkich w tym roku.

Proponowana obecnie cena skupu malin wynosi około  2,2 zł za kilogram. Jak zaznacza IRWŁ, jest to jedna z najniższych cen (poniżej kosztów produkcji) na przestrzeni ostatnich  lat.  Rolnicy – producenci podejrzewają zakłady przetwórcze o zmowę cenową.

– Niskie ceny maliny spowodują, że  plantatorzy mogą  nie przystąpić do zbiorów, co spowoduje likwidacje plantacji, a  w następnych latach wzrost cen na rynku owoców. Producenci obawiają się również nadmiernego importu owoców z krajów spoza UE – informuje IRWŁ.

Źródło: IRWŁ