Żywiec wołowy w zbyt niskiej cenie

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego mając na uwadze liczne sygnały od rolników w sprawie niskiej ceny żywca wołowego oscylującej w granicach 5,60 -5,80 zł/kg apeluje do Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku mięsa wołowego.

Obecna cena skupu jest niska i nie pokrywa kosztów produkcji. Drugim problemem zgłaszanym przez rolników jest brak odbiorców żywca wołowego w powiecie poddębickim. Trzecim zagrożeniem jest zawarte porozumienie polityczne w sprawie kompleksowej umowy handlowej z Mercosurem, pomimo sprzeciwu europejskiego sektora hodowlanegomówi Bronisław Węglęwski, prezes IRWŁ.

Zdaniem samorządu rolniczego umowa ta przede wszystkim ułatwi dostęp do europejskiego rynku prawie 100 000 ton południowoamerykańskiego mięsa i stanowi duże zagrożenie dla sytuacji gospodarczej europejskiego sektora hodowlanego oraz stanowi kolejne ryzyko spadku cen również dla polskich producentów. Dlatego Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego postuluje do resortu rolnictwa o wnioskowanie do Parlamentu Europejskiego i do państw członkowskich o odrzucenie tego porozumienia w obecnej postaci.

Opracował: Krzesimir Drozd
Źródło: IRWŁ