Jak działa  aplikacja suszowa – resort rolnictwa wyjaśnia

W roku bieżącym wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”. Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, samodzielnie określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do e-Wniosku Plus oraz danymi zawartymi w Portalu IRZplus w zakresie posiadanych i zgłoszonych do tego Portalu zwierząt gospodarskich,

– Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej, w tym określonego przez Instytut maksymalnego poziomu strat w monitorowanych uprawach rolnych. System Monitoringu Suszy Rolniczej zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne potrzebne do Obliczenia klimatycznego bilansu wodnego oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb IUNG oraz wykorzystuje zarówno wyniki satelitarne jak i pomiary radarowe.

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach rolnych w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy jeżeli szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Przyczyną problemów producentów rolnych z podpisaniem i wysłaniem wypełnionych wniosków o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy jest zaznaczenie przez producenta rolnego w aplikacji okienka z wyrażeniem zgody na importowanie danych z Portalu IRZplus przy braku uprawnień danego producenta rolnego do dostępu do tego Portalu z powodu braku zwierząt rejestrowanych w tym Portalu. W celu podpisania wniosku należy wycofać udzieloną zgodę na importowanie danych z Portalu IRZplus poprzez odznaczenie udzielonej zgody w aplikacji – wyjaśnia Jan Białkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności