Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych. Na jakich zasadach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Cel gwarancji to zabezpieczenie spłaty kredytu. Zakres gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu, a maksymalna kwota gwarancji to 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca).

Okres gwarancji: kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis).Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna.

Obecnie istnieje także możliwość otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych objętych gwarancją do 31 grudnia 2020 r. Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności