Dolnośląska Izba Rolnicza: nie odralniajmy gruntów

Zdaniem Dolnośląskiej Izby Rolniczej konieczne jest ograniczenie niekontrolowanej i nieuzasadnionej względami społeczno-gospodarczymi galopującej zmiany przeznaczenia gruntów  na cele nierolnicze i nieleśne przez samorządy .

– Na terenie Dolnego Śląska zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez gminy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym oraz z dnia 27 marca  2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmieniły przeznaczenie 41 642 ha na cele nierolnicze a projektach widzimy kolejne tysiące hektarów, które chce się pozbawić rolniczego charakteru – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W ocenie DIR ubytek gruntów, które sukcesywnie wyłączane są z produkcji rolniczej jest wysoce szkodliwy dla producentów rolnych oraz ogółu społeczeństwa, prowadząc wprost do osłabienia potencjału dolnośląskiego rolnictwa i osłabienia bezpieczeństwa żywnościowego regionu i kraju. Jak podkreśla Izba, prowadzenie produkcji rolnej na obszarach, których dotychczasowa funkcja rolna została zmieniona miejscowym planie, wiąże się z szeregiem ograniczeń, narażając tym samym producentów rolnych na powstawanie sytuacji konfliktowych z mieszkańcami nowych osiedli, które niejednokrotnie są przedmiotem postępowań prowadzonych przez organy ścigania.

– Dolnośląska Izb Rolnicza docenia troskę władz samorządów lokalnych odpowiedzialnych za politykę rozwoju gmin. Jednakże mając na uwadze zachowanie równomiernego rozwoju regionu, walorów przyrodniczych i środowiskowych, ale też potencjału produkcji rolniczej na Dolnym Śląsku, jednostki samorządu terytorialnego powinny w pierwszej kolejności przeznaczać na cele nierolnicze nieużytki, a dopiero w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej – podsumowuje Leszek Grala.

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj