Co dalej z redukcją pogłowia dzików? Ministerstwo rolnictwa odpowiada

fot. K. Drozd

Izba Rolnicza w Opolu wnioskuje o wprowadzenie rozwiązania legislacyjnego, pozwalającego na intensywną redukcję pogłowia dzików poprzez myśliwych działających w poszczególnych kołach łowieckich, gdy powiatowy lekarz weterynarii uzna to za konieczne.

– Resort rolnictwa stale promuje działania na rzecz redukcji populacji dzików, które są głównym rezerwuarem i źródłem przenoszenia ASF. Redukcja populacji dzików jest przy tym realizowana na terytorium Polski w pierwszej kolejności w ramach planowej gospodarki łowieckiej, za którą odpowiada Minister Klimatu i Środowiska i – uzupełniająco – poprzez wykonywanie odstrzałów sanitarnych nakazanych w drodze rozporządzeń powiatowego lekarza weterynarii lub wojewody i wykonywanych przez myśliwych. W ramach tej formy odstrzału (odstrzał sanitarny) w okresie 02.2020 r. – 07.2021r. pozyskano 222 244 dziki – informuje Szymon Giżyński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ponadto ustawą z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 148) wprowadzono przepisy umożliwiające formowanie tzw. doraźnych zgrupowań zadaniowych (DZZ) w celu ich użycia do odstrzałów sanitarnych zwierząt. DZZ mogą być formowane z posiadających uprawnienia do wykonywania polowania przedstawicieli: wojska, policji, straży granicznej lub straży pożarnej, wydzielanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub Ministra Obrony Narodowej na wniosek wojewody i działających w ramach obowiązków służbowych.

Zdaniem MRiRW  działalność DZZ była dotychczas ograniczona z uwagi na konieczność angażowania  przedstawicieli  tych instytucji w eliminację skutków epidemii COVID-19, aktualnie niektórzy z wojewodów podejmują starania w kwestii ich ponownej aktywizacji.

– Uwzględniając obecność w polskim porządku prawnym tych instrumentów, aktualnie nie jest planowane podejmowanie dodatkowych prac legislacyjnych w obszarze uregulowań dotyczących odstrzału sanitarnego – podsumowuje Giżyński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności