fbpx
Strona głównaPrawo i finanseBędą zmiany we wzorze Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin. Chodzi o ograniczenia zużycia...

Będą zmiany we wzorze Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin. Chodzi o ograniczenia zużycia chemicznych ŚOR

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcja roślin. Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie dokumentowania działań związanych z integrowaną produkcją roślin.

Jak podaje resort rolnictwa potrzeba zmian wzoru Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin (IP) wynika z konieczności uwzględnienia w systemie Integrowanej Produkcji Roślin rozwiązań umożliwiających osiągnięcie przez Polskę ograniczenia zużycia chemicznych środków ochrony roślin, jako wkładu do realizacji celów unijnej Strategii Od Pola Do Stołu.

W związku z  tym czynności prowadzone przez podmioty uczestniczące w systemie IP muszą znacznie wykraczać poza powszechnie obowiązujące praktyki uprawowe (w zakresie ochrony nie chemicznej, w tym w szczególności biologicznej, monitorowania agrofagów, dbałości o bioróżnorodność w otoczeniu upraw, stwarzania warunków dla rozwoju organizmów pożytecznych, etc.). W związku z tym przygotowano nowe metodyki integrowanej produkcji uwzględniające te wymogi.

– Weryfikowanie prawidłowości realizacji zmodyfikowanych działań prowadzonych przez rolników wymaga dostosowania wzoru Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin. Z tego powodu w projektowanym rozporządzeniu określono nowy wzór takiego Notatnika. Jednocześnie ze względu na większą ilość informacji niespecyficznych dla rodzaju upraw, które powinny zostać zawarte w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin, zdecydowano o zunifikowaniu jego formy i stworzeniu jednego wzoru zamiast trzech odrębnych, dla roślin rolniczych, sadowniczych, warzywniczych – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W notatniku rozszerzono zakres możliwych do wprowadzenia informacji o dane dotyczące np.: identyfikacji pola/kwatery poprzez wskazanie numeru ewidencyjnego działki, elementów zwiększających bioróżnorodność, instalacji nawodnieniowej, przyrządów służących monitorowaniu warunków pogodowych, przyrządów służących monitorowaniu agrofagów; introdukcji drapieżców lub parazytoidów, płodozmianu (dokładniejsze niż obecnie dane).

Zmiany wprowadzane w Notatniku Integrowanej Produkcji Roślin były już wstępnie konsultowane z podmiotami certyfikującymi w systemie IP, Państwowymi Instytutami Badawczymi nadzorowanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz organizacjami rolniczymi i uwzględniają postulaty zgłoszone przez ww. podmioty.

W ramach projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zaproponowano wdrożenie ekoschematu poświęconego systemowi IP, dzięki któremu do powierzchni upraw prowadzonych w danym roku zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin będzie udzielone wsparcie finansowe. Potwierdzeniem prowadzenia upraw zgodnie z określonymi metodami, będzie certyfikat wydany przez podmiot certyfikujący.

W związku z charakterem systemu IP – uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych obowiązków w ciągu jednego sezonu uprawowego – proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie 1 sierpnia 2022 r. Umożliwi to przystąpienie do systemu już przed rozpoczęciem siewu upraw ozimych. Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy, dotyczący upraw zgłoszonych do systemu IP przed wejściem w życie projektowanego rozporządzenia. Dla upraw tych stosowane będą dotychczasowe wzory Notatnika Integrowanej Produkcji Roślin.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.