Zmiany w świadczeniach KRUS: waloryzacja i zmiana kwot przychodu decydującego o wysokości świadczeń

Z dniem 1 marca waloryzacji uległy świadczenia wypłacane przez KRUS; emerytura podstawowa wzrosła o 4,24% i wynosi teraz 1013,63 zł. Zmieniły się również kwoty decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała również, że od 1 marca waloryzacji ulegną wszystkie świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane na dzień 28 lutego.

Z urzędu podwyższone zostaną również świadczenia, które w ramach waloryzacji nie osiągną progu 1250,88 zł do tej właśnie kwoty, jednak z pewnymi wyjątkami, tj. wcześniejsze emerytury rolnicze, świadczenia, których wypłata została zawieszona, emerytury i renty z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną, czy emerytury i renty wypłacane pro-rata.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wzrasta od 1 marca do 1250,88 zł.

Wraz z waloryzacją wzrosły również dodatki do rent i emerytur, w tym m.in. pielęgnacyjny (239,66 zł), kombatancki (239,66 zł) zł dla inwalidy wojennego (359,49 zł) czy dla inwalidy wojennego (917,58 zł).

Jeśli chodzi o kwoty powodujące zmniejszenie i zawieszenie emerytury lub renty, to wynoszę one odpowiednio 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 3820 zł 60 gr i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a więc 7095 zł 40 gr.

Szczegółowe informacje na www.krus.gov.pl

Źródło: KRUS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności