fbpx

Nie tylko waloryzacja świadczeń. Zmiany w KRUS w 2024 roku

Znana jest wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2024 r. W 2024 r. rolników czeka waloryzacja emerytur. Ważna zmiana czeka od 1 stycznia 2024 r. osoby pobierające świadczenia dla opiekunów – znika obowiązek zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku ze sprawowaniem opieki.

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w I kwartale 2024 r. wyniesie 60 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20 zł miesięcznie.

W grudniu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1429,60 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2024 r. wyniesie 143 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie stanowić:

  • 12% emerytury podstawowej, tj. 172 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej, tj. 343 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej, tj. 515 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej, tj. 686 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za:

  • rolników, małżonków i domowników za I kwartał 2024 r. upływa z dniem 31 stycznia 2024 r.,
  • pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

Waloryzacja emerytur rolniczych

Waloryzacja emerytur rolniczych nastąpi 1 marca 2024 r. Według ustawy budżetowej świadczenia te zostaną podniesione o 12,3 %.

Po wprowadzeniu ostatnich zmian, wysokość emerytury rolniczej wynosi 90 % emerytury podstawowej, zatem rośnie wraz ze wzrostem emerytury podstawowej.

Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura wyniesie 1783,92 zl (1623,28 zł. na rękę), a to oznacza dla rolników wzrost świadczenia do 1605,44 zł brutto. 

Zmiany dla osób pobierających świadczenia dla opiekunów

Z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniają się przepisy dotyczące osób podlegających na wniosek ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu w KRUS w związku z pobieraniem świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna, za które składki do KRUS opłaca wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Od 1 stycznia 2024 r. rolnicy oraz domownicy ubiegający się po raz pierwszy o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna nie będą mieli obowiązku zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym. Z uwagi na to, po przyznaniu im któregokolwiek z tych świadczeń, będą nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, tj. zarówno ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, jak i wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu, przy czym sami będą opłacać składki z tytułu tego ubezpieczenia do KRUS.

Dotychczas osoby pobierające świadczenia dla opiekunów musiały zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej (pracy w gospodarstwie rolnym – w przypadku domowników) i podlegały w KRUS wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek, za które składki na to ubezpieczenie opłacał wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Będzie obowiązywała zasada praw nabytych. Osoby, które nabyły bądź nabędą do 31 grudnia 2023 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, będą mogły zachować prawo do wskazanych wyżej świadczeń na dotychczasowych warunkach. Jednak do kontynuowania ubezpieczenia w KRUS, osoby te nadal nie będą mogły podejmować zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym prowadzenia działalności rolniczej. Wówczas pozostaną one w ubezpieczeniu w KRUS na wniosek, a składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe będzie opłacał za nie wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

McHale - baner - kwiecień 2024
Syngenta baner Treso
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.