fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNajnowsze informacjeZmiany w przepisach. Jakie grunty będą kwalifikowały się do dopłat?

Zmiany w przepisach. Jakie grunty będą kwalifikowały się do dopłat?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za hektary kwalifikowane.  

Zgodnie z projektem za grunty stanowiące kwalifikujący się hektar uznaje się użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku kalendarzowego, na który wnioskuje się o płatności bezpośrednie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, ale również te, na których znajdują się wybrane elementy krajobrazu pod warunkiem, że można na nich prowadzić działalność rolniczą.  

Do wybranych elementów krajobrazu projektowane rozporządzenie zalicza nieutwardzone drogi dojazdowe, pasy zadrzewień, żywopłoty lub ściany tarasów (o ile całkowita szerokość tych elementów nie przekracza 2 m, oczka wodne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², zadrzewienia śródpolne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m², rozproszone drzewa znajdujące się na użytkach rolnych, o ile liczba drzew na hektar, innych niż drzewa owocowe, nie przekracza 100 sztuk. 

Jak napisano w uzasadnieniu projektu, wybór powyższych elementów krajobrazu i uwzględnienie ich w projektowanym rozporządzeniu jest podyktowany funkcją, jaką pełnią w polskim krajobrazie i tym, że tradycyjnie stanowią element użytkowania ziemi w Polsce. Pasy zadrzewień, żywopłoty, ściany tarasów, oczka wodne oraz zadrzewienia śródpolne mają szczególne znaczenie z uwagi na ich rolę estetyczną i rekreacyjną, gdyż wprowadzają urozmaicenie w krajobrazie pól uprawnych. Nieutwardzone drogi dojazdowe włączone są do kwalifikującego się obszaru ze względu na fakt, że są wydzielone w obrębie działek rolnych na potrzeby dojazdu do działki rolnej. Nie są one wydzielone geodezyjnie jako osobne działki ewidencyjne i mogą być uznawane za struktury odpowiadające szerokim miedzom. 

Projektowane rozporządzenie uznaje również za kwalifikujące się hektary grunty wykorzystywane okazjonalnie do prowadzenia działalności pozarolniczej – ze względu na prawdopodobieństwo okazjonalnego i tymczasowego wykorzystywania gruntów rolnych do działalności niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem oraz potencjał niektórych rodzajów działalności pozarolniczej w zakresie dywersyfikacji dochodów gospodarstw rolnych. 

Projektowane przepisy wdrażają art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Projekt znajduje się obecnie na etapie opiniowania przez ARiMR, KOWR, GUS, UOKiK i Prokuratorię Generalną. 
Więcej informacji na stronie https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12369309/katalog/12951067#12951067 

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.