Zmiany w ustawie o ustroju rolnym

Prezydent  Andrzej Duda 24 listopada podpisał ustawę z dnia 9 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Celem nowelizacji jest ułatwienie spółkom prawa handlowego, których wyłącznym udziałowcem albo akcjonariuszem jest Skarb Państwa, będącym operatorami systemu przesyłowego albo posiadającym koncesję na przesyłanie paliw ciekłych, nabywanie własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości rolnych, a także akcji i udziałów spółek prawa handlowego, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości rolnych. Zmiany mają ułatwić spółkom przesyłowym Skarbu Państwa realizację celów wyznaczonych przepisami prawa oraz postanowieniami statutowymi, w tym prowadzenie inwestycji związanych z budową oraz prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury strategicznej.

Nowelizacja ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego prowadzi do wyeliminowania konieczności uzyskania przez spółki przesyłowe Skarbu Państwa zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnych oraz wykluczenia możliwości skorzystania przez dzierżawcę albo Skarb Państwa, na którego rzecz działa Krajowy Ośrodek, z prawa pierwokupu albo wykupu nieruchomości rolnych lub udziałów i akcji spółek prawa handlowego, które są właścicielami nieruchomości rolnych.

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP