Zbożowe prognozy GUS

Główny Urząd statystyczny szacuje,  że  w tym roku plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 39,1 dt/ha, tj. o 1,3 dt/ha (o 3%) więcej od plonów z roku ubiegłego. Natomiast zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi  GUS ocenia  na 27,5 mln t, tj. o 2,1 mln t (o 8%) więcej, w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych. Plony  zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 42,5 dt/ha, tj. o 1,7 dt/ha (o 4%) więcej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wstępnego w 2017 r. przedstawiają się następująco: pszenica – 49,7 dt/ha, żyto – 31,3 dt/ha, jęczmień – 44,6 dt/ha, pszenżyto – 39,4 dt/ha, mieszanki zbożowe – 34,4 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 18,1 mln t, w tym: pszenicy na 9,6 mln t, tj. o 7% więcej niż w 2016 r. ,żyta na 2,8 mln t, tj. o 27% więcej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na 0,9 mln t, tj. o 49% więcej niż w roku ubiegłym, pszenżyta na 4,5 mln t, tj. o 0,2% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, mieszanek zbożowych na około 0,3 mln t, tj. o 55% więcej niż w 2016 r.

 

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 33,8 dt/ha, tj. o 0,4 dt/ha (o 1%) więcej od plonów ubiegłorocznych.

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wstępnego w 2017 r. przedstawiają się następująco: pszenica – 38,4 dt/ha, jęczmień – 37,0 dt/ha, owies – 29,5 dt/ha, pszenżyto – 32,5 dt/ha, mieszanki zbożowe – 31,3 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano na 9,4 mln t, w tym: pszenicy na około 1,7 mln t, tj. o ok. 8% mniej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na 2,9 mln t, tj. o 3% więcej od zbiorów ubiegłorocznych, owsa na 1,5 mln t, tj. o 8% więcej w porównaniu do zbiorów z 2016 r., pszenżyta na około 0,5 mln t, tj. o 16% mniej niż w roku ubiegłym ,mieszanek zbożowych na 2,8 mln t, tj. o 26% więcej niż w 2016 r.

Źródło: GUS