Zbożowe prognozy GUS

Według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2018 r. wynosi około 7,2 mln ha,      z tego: pszenicy około 2,4 mln ha, żyta około 0,9 mln ha, jęczmienia około 1,0 mln ha, owsa około 0,5 mln ha, pszenżyta około 1,3 mln ha, mieszanek zbożowych około 1,1 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 58,8%, a powierzchni zbóż jarych – 41,2%. W porównaniu              do powierzchni z roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zmniejszył się o 2,3 pkt. procentowego, natomiast o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych.

Analitycy GUS wstępnie szacują, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 33,1 dt/ha, tj. o 6,9 dt/ha (o 17%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Natomiast zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 24,0 mln t, tj. o 3,8 mln t (o 14%) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie GUS ocenia       na 36,6 dt/ha, tj. o 6,9 dt/ha (o 16%) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wstępnego w 2018 r. przedstawiają się następująco: pszenica 43,7 dt/ha, żyto 25,6 dt/ha, jęczmień 37,5 dt/ha, pszenżyto 34,1 dt/ha, mieszanki zbożowe 28,9 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie wyszacowano na 15,6 mln t, w tym: pszenicy na 8,4 mln t, tj. o 16% mniej niż w 2017 r., żyta na 2,4 mln t, tj. o 9% mniej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na 0,8 mln t, tj. o 10% mniej niż w roku ubiegłym, pszenżyta na 3,7 mln t, tj. o 20% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, mieszanek zbożowych na około 0,2 mln t, tj. o 7% mniej niż w 2017 r.

Plony zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 28,1 dt/ha, tj. o 6,4 dt/ha (o 19%) mniej od plonów ubiegłorocznych.

Plony poszczególnych gatunków zbóż jarych według szacunku wstępnego w 2018 r. przedstawiają się następująco: pszenica 32,7 dt/ha, jęczmień 30,6 dt/ha, owies 24,8 dt/ha, pszenżyto 26,8 dt/ha, mieszanki zbożowe 25,6 dt/ha.

Zbiory zbóż jarych łącznie z jarymi mieszankami zbożowymi wstępnie wyszacowano         na 8,4 mln t, w tym: pszenicy na około 1,7 mln t, tj. o ok. 1% mniej niż w roku ubiegłym, jęczmienia na 2,5 mln t, tj. o 13% mniej od zbiorów ubiegłorocznych, owsa na 1,2 mln t, tj. o 15% mniej w porównaniu do zbiorów z 2017 r., pszenżyta na około 0,4 mln t, tj. o 35% mniej niż w roku ubiegłym, mieszanek zbożowych na 2,5 mln t, tj. o 3% mniej niż w 2017 r.

Źródło: GUS