Za wąska definicja pomocnika rolnika

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w zakresie rozszerzenia definicji pomocnika rolnika.

Zdaniem KRIR, zmiana ustawy, która wprowadziła pojęcie pomocnika rolnika, pomogła w rozwiązaniu problemu zapotrzebowania na pracę w ogrodnictwie i warzywnictwie, jednak przyjęta definicja pomocnika rolnika, ograniczająca pomoc jedynie do prac związanych ze zbiorem owoców i warzyw, tytoniu, chmielu i ziół jest stanowczo za wąska.

Jak podkreślają izby rolnicze, w wielu gałęziach rolnictwa występuje okres spiętrzenia prac i czynności szczególnie pilnych w okresie cyklu produkcyjnego, z czym wiąże się wzrost zapotrzebowania na pracę.

Dlatego też, samorząd rolniczy wnioskuje o przeprowadzenie analizy funkcjonowania rozwiązania wprowadzonego ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 858) i rozszerzenie definicji pomocnika rolnika.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz