Z myślą o zwiększeniu konkurencyjności polskich towarów roślinnych za granicą

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę na realizację projektu w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG, którego celem jest wsparcie społecznego i gospodarczego rozwoju Polski.

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest Liderem Konsorcjum, w skład którego wchodzą jeszcze Uniwersytet Warszawski, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin-Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Lotnictwa oraz Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy.

Konsorcjum realizuje projekt „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego” (akronim FITOEXPORT), który wpisuje się w obszar pułapki braku równowagi i dotyczy mechanizmów zwiększenia aktywności eksportowej polskich przedsiębiorstw. Warunkiem dostępu polskich towarów rolno-spożywczych pochodzenia roślinnego (stanowiących ilościowo ponad połowę eksportu żywności o wartości ok. 27 mld euro rocznie) do rynków państw trzecich jest certyfikacja fitosanitarna, dokonywana przez PIORiN.

Projekt, który rozpocznie się w styczniu 2019 roku, będzie trwał 36 miesięcy i swoją tematyką będzie obejmował między innymi opracowanie doskonałego modelu działania  Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, opracowanie sposobów na wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w procesie zrównoważonej produkcji  konkurencyjnej zdrowej żywności oraz zastosowanie molekularnego testu do wykrywania wirusów ziemniaka PVY, PLRV, PVM, PVS, PVX, PVA oraz wiroida wrzecionowatości bulw (PSTVd) w sadzeniakach ziemniaka.

Ponadto obejmie również efektywne wykrywanie organizmów zmodyfikowanych genetycznie w materiale siewnym przy użyciu multipleksowego qPCR  i zastosowanie różnych technik chromatograficznych oraz analizy chemometrycznej w badaniach jakości środków ochrony roślin.

Źródło: PIORIN