Wieści ze zbożowych elewatorów – pszenica tanieje

Wieści ze zbożowych elewatorów – pszenica tanieje

W pierwszych tygodniach marca w zakładach zbożowych pszenicę konsumpcyjną skupowano przeciętnie po 828 zł/t, o 1% taniej niż tydzień wcześniej i o 4% taniej niż przed miesiącem. Jednocześnie cena pszenicy była o 22% wyższa niż w porównywalnym okresie 2018 r.

Średnia cena zakupu żyta konsumpcyjnego wyniosła 718 zł/t wobec 717 zł/t w poprzednim tygodniu. Zboże to było o 1,5% tańsze niż miesiąc wcześniej, ale o 26% droższe niż przed rokiem.

Natomiast średnia cena zakupu jęczmienia paszowego ukształtowała się na poziomie 825 zł/t, o 1% wyższym niż w poprzednim tygodniu. Jęczmień był o 2% tańszy niż przed miesiącem, ale o 30% droższy niż rok wcześniej.

Za kukurydzę płacono 732 zł/t, o 0,5% mniej niż tydzień wcześniej i o 1% mniej niż przed miesiącem. Cena tego ziarna była o 15% wyższa od uzyskanej w porównywalnym okresie 2018 roku.

Źródło: KOWR