Uprościć przepisy dotyczące budowy zbiorników retencyjnych

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o zmianę przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha.

– W ramach możliwości uzyskania wsparcia na dodatkowe operacje z „Modernizacji gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020 związanych z nawadnianiem powinno się umożliwić budowę zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha na podstawie zgłoszenia do Starosty Powiatowego – informuje KRIR.

Pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają zbiorniki wodne o powierzchni do 500 m2, a roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia. Zdaniem samorządu rolniczego należałoby to rozszerzyć do powierzchni 1 ha.

Ponadto, wybudowany zbiornik retencyjny powinien być objęty podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości, tak jak stawy rybne. Jak podkreśla KRIR, nie powinny być one objęte w żadnym przypadku podatkiem od nieruchomości, ze względu na to, że ich rola związana będzie z działalnością rolniczą.

Źródło: KRIR