Ubezpieczenie pomocnika rolnika na nowych zasadach?

Lubelska Izba Rolnicza postuluje, aby rolnicy odprowadzali składki zdrowotne z tytułu zatrudnienia pomocnika gospodarza w trzydziestodniowym okresie rozliczeniowym.

– Wnioskujemy, żeby okres trzydziestu dni był liczony od dnia zawarcia umowy z pomocnikiem gospodarza. Następnie, gdy pomocnik gospodarza po przekroczeniu 30 dni nadal będzie zatrudniony u rolnika i przepracuje choćby jeden dzień, rolnik odprowadzi koleiną składkę za kolejny okres rozliczeniowy – mówi Gustaw Jędrejek, prezes LIR.

Zdaniem samorządu rolniczego będzie to znaczna pomoc dla rolników, którzy bardzo często zatrudniają pracowników na przełomie miesięcy na zaledwie kilka dni lub tygodni. Zgodnie z zasadą niepodzielności składki, często są zobowiązani do zapłaty podwójnej składki, nawet jeśli pomocnik przepracował dwa dni, np. 30 czerwca i 1 lipca.

Obecnie zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja 201 8 roku przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. znowelizowanymi ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r.. poz. 858) rolnik ma obowiązek zgłoszenia pomocników, z którymi zawarł umowę o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczenia wypadkowego. chorobowego i macierzyńskiego oraz ubezpieczenia zdrowotnego w KRUS. Przez umowę o pomocy przy zbiorach, pomocnik rolnika zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich w określonym miejscu w gospodarstwie rolnika i przez określony czas, a rolnik do zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Zgłoszenie przez rolnika pomocnika do ubezpieczeń w KRUS jest obowiązkowe.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego powstaje od dnia zgłoszenia do tego ubezpieczenia. a ustaje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pomocy przy zbiorach. Od I kwietnia 2020 r. miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 161 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności