Trzeba zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację gospodarstw rolnych

Zarząd Dolnośląskiej Izby Rolniczej proponuje, by w pierwszej dekadzie stycznia 2019 roku samorząd rolniczy przygotował i przeprowadził w Warszawie manifestację rolników.

– Odcinając się od mających polityczny wymiar żądań i postulatów, mamy obowiązek zwrócenia uwagi społeczeństwa na dramatyczną sytuację gospodarstw rolnych, w szczególności tych rodzinnych, które są podstawą ustroju rolnego w naszym kraju – mówi Leszek Grala, prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

W swoim stanowisku DIR podkreśla, że samorząd rolniczy już od kilkunastu miesięcy w swoich wystąpieniach sygnalizował o bardzo trudnej sytuacji gospodarstw rolnych, domagał się stworzenia warunków gwarantujących polskim rolnikom opłacalność prowadzonej produkcji.

– Nasze postulaty i propozycje pozostawały jednak niezauważone. Stoimy na stanowisku, że potrzebna jest poważna dyskusja o przyszłości gospodarstw rolnych i wypracowaniu mechanizmów, pozwalających przezwyciężyć pogłębiający się kryzys – podsumował Leszek Grala.

Źródło: DIR