W sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej

W trakcie 58 posiedzenia Sejmu RP  6 – 8 lutego) posłowie przyjęli uchwalę w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r. W dokumencie tym parlamentarzyści wyrażają przekonanie, że kluczowe dla realizacji priorytetów stawianych przed przyszłą wspólną polityką rolną jest zapewnienie silnego i w pełni wspólnotowego finansowania tej polityki z budżetu Unii Europejskiej.

Proponowane w ramach debaty na temat europejskiego rolnictwa zmiany sposobu finansowania płatności bezpośrednich, polegające na wprowadzeniu współfinansowania z budżetów krajowych, a szczególnie o charakterze dobrowolnym, w ocenie Sejmu poważnie zagrożą równym warunkom konkurencji.

– Nasz cel w polityce rolnej na arenie międzynarodowej jest jasny – równe warunki konkurencji dla wszystkich rolników w Europie –mówi  minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

W przyjętej uchwale Sejm wyraził również między innymi konieczność odejścia od historycznych kryteriów podziału środków na płatności bezpośrednie poprzez ostateczne zakończenie procesu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich pomiędzy państwami członkowskimi

Źródło: MRiRW