Rolniczki motorem innowacji

,,Rolniczki motorem wzrostu innowacji w polskich gospodarstwach‘’ – to tytuł konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, którego celem jest promocja ważnej roli, jaką kobiety odgrywają na obszarach wiejskich i identyfikacja innowacyjnych działań podejmowanych przez rolniczki.

Konkurs będzie odbywał się co dwa lata, a finalistki na poziomie krajowym zostaną oddelegowane na konkurs organizowany przez Komisje Kobiet Copa w Brukseli. Planuje się, że konkurs będzie finansowany na poziomie krajowym ze środków Krajowej Rady izb Rolniczych, a na poziomie wojewódzkim przez wojewódzkie izby rolnicze. Organizatorzy planują nabór wniosków do pierwszej edycji konkursu w lipcu 2017 roku.

– Do zadań wojewódzkich izb rolniczych należałby wybór laureatki wojewódzkiej i przesłanie wniosku Laureatki konkursu z danego województwa na formularzu KRIR do KRIR jako kandydatki do konkursu ogólnopolskiego. Sposób wyboru laureatki na poziomie ogólnokrajowym określi regulamin opracowany przez Biuro Krajowej Rady Izb Rolniczych i zostanie przesłany do Wojewódzkich Izb Rolniczych w możliwie najkrótszym terminie – informuje samorząd rolniczy.

Źródło: KRIR