Rolnicza susza na terenie 10 województw

Klimatyczny Bilans Wodny (KBW) Rok: 2019; okres: 04 (21.IV - 20.VI)

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na terenie 10 województw   (lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podlaskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, pomorskiego i kujawsko – pomorskiego).

Susza notowana jest w uprawach: zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, drzew owocowych, warzyw gruntowych i tytoniu.

W czwartym okresie raportowania od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 549 gminach Polski (22,16% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 160 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 10 województwach na powierzchni 9,43% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach zbóż ozimych. Wystąpiła w 322 gminach Polski (13,0% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 113 gmin z wystąpieniem suszy. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 4,52% gruntów ornych.

W tym okresie suszę rolniczą odnotowano również w uprawach krzewów owocowych. Wystąpiła w 271 gminach Polski (10,94% gmin kraju). Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 4,19% gruntów ornych. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost o 223 gminy z wystąpieniem suszy.

Susza rolnicza wystąpiła także w uprawach truskawek. Odnotowano ją w 198 gminach Polski (7,99% gmin kraju). W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiło zwiększenie liczby gmin z wystąpieniem suszy o 93. Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 3,07% gruntów ornych.

W tym okresie sześciodekadowym odnotowano wystąpienie suszy rolniczej także w uprawach rzepaku i rzepiku. Odnotowano ją w 158 gminach Polski (6,38% gmin kraju). Odnotowano ją w 8 województwach na powierzchni 2,43% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach roślin strączkowych. Odnotowano ją w tych uprawach w 103 gminach Polski (4,16% gmin kraju). Odnotowano ją w 7 województwach na powierzchni 1,76% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na ziarno. Odnotowano ją w tych uprawach w 70 gminach Polski (2,83% gmin kraju). Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,14% gruntów ornych.

Susza rolnicza została odnotowana także w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Odnotowano ją w 70 gminach Polski (2,83% gmin kraju). Odnotowano ją w 4 województwach na powierzchni 1,14% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach drzew owocowych. Wystąpiła w tych uprawach w 54 gminach Polski (2,18% gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,79% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach warzyw gruntowych. Wystąpiła w tych uprawach w 39 gminach Polski (1,57 % gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,45% gruntów ornych.

Suszę rolniczą odnotowano również w uprawach tytoniu. Wystąpiła w 39 gminach Polski (1,57 % gmin kraju). Odnotowano ją w 3 województwach na powierzchni 0,58% gruntów ornych.

– W obecnym sześciodekadowym okresie szczególnie duży niedobór wody wystąpił w szerokim pasie Polski środkowej oraz w mniejszym stopniu w północno-wschodnich rejonach kraju. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpił wzrost liczby województw objętych suszą rolniczą. Obecnie tych województw jest 10, w poprzednim okresie było ich 9. Suszą objętych jest 11 gatunków i grup upraw. Natomiast w dalszym ciągu na południu kraju notowany jest nadmiar wody dla roślin uprawnych – informuje prof. dr hab. Wiesław Oleszek, dyrektor IUNG PIB w Puławach.

Źródło: IUNG