fbpx
Strona główna Tagi Susza 2019

susza 2019

Postulują o złagodzenie sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o złagodzenie sankcji za uchybienia w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym (pakiety siedliskowe) i łagodne potraktowanie...

Pieniądze dla poszkodowanych rolników

Na wniosek ministra rolnictwa rada ministrów przyjęła 17 grudnia uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli...

MRiRW informuje – Termin składania wniosków na pomoc suszową wydłużono

Termin składania – przez producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego,...

Trzeba wesprzeć gospodarstwa dotknięte skutkami suszy prowadzące produkcję mieszaną

W związku z uruchomieniem pomocy dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy w 2019 roku, Krajowa Rada Spółdzielcza, w stanowisku przekazanym Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi...

Dłuższy termin składania wniosków

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski wydłużył do 15 listopada 2019 roku termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji przez...

KRUS pomaga poszkodowanym rolnikom w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019...

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli...

Zbyt krótki termin

Samorząd rolniczy uważa, że ustalony termin naboru wniosków na otrzymanie wsparcia przez producentów rolnych, których uprawy ucierpiały z powodu tegorocznej suszy może być zbyt...

Uproszczenia dla rolników – Z myślą o większej dostępności do pasz

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski 27 września podpisał rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i...

Od 3 października 2019 wnioski o pomoc suszową

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w...

Kwestionują system oceny suszy rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w piśmie skierowanym do Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego kwestionuje całokształt funkcjonowania systemu pomiaru suszy rolniczej i postuluje aby klęska suszy objęła...

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.

Komentarze