Prośba do Prezydenta RP

Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezydenta RP z prośbą o jak najszybsze podpisanie ustawy z 13 kwietnia 2018 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw wprowadzającej zmiany w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wprowadzenie  tych przepisów jest oczekiwane przez rolników, ze względu na to, iż regulują one i upraszczają możliwość zatrudniania obcokrajowców. Na polskiej wsi mamy obecnie do czynienia z dużym zapotrzebowaniem na pracowników sezonowych, zwłaszcza do pracy przy zbiorach owoców – uzasadnia w piśnie skierowanym do prezydenta KRIR

– Polska jest dużym producentem i eksporterem owoców i warzyw, a brak wprowadzenia ww. regulacji może spowodować ogromne straty dla producentów związane z trudnościami w pozyskaniu pracowników do zbiorów, co może skutkować niemożliwością zbioru dużej ilości owoców i warzyw. W związku z tym, wprowadzenie tych  przepisów przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich producentów, zarówno na rynku europejskim, jak i światowym – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: KRIR