Potrzebna pilna interpretacja przepisów

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Środowiska o pilne wydanie szczegółowej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. 2010 nr 45 poz. 272).

– Jakkolwiek w Ministerstwie Środowiska trwają obecnie prace nad przygotowaniem nowelizacji ustawy dotyczącej szkód łowieckich, to jednak sprawa zaniżania odszkodowań za uprawy wymagające zaorania o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania wymaga interpretacji, ponieważ w związku z niejasnymi przepisami rozporządzenia rolnicy aktualnie otrzymują znacznie pomniejszone odszkodowania, nieadekwatne do poniesionych strat, co utrudnia wznowienie produkcji na zniszczonych polach – informuje KRIR

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz