Poniżej średniej z ostatnich lat

Komisja Europejska prognozuje, że w sezonie 2016/2017 produkcja ziarna zbóż ogółem w UE wyniesie 293,8 mln ton co oznacza spadek o 5,4% w porównaniu do poprzedniego sezonu. Z uwagi na niekorzystne warunku pogodowe produkcja pszenicy ulegnie obniżeniu o 11,5% głównie za sprawą spadku produkcji we Francji. Niemcy również w bieżącym sezonie odnotują spadek produkcji o około 6,9%. Znaczące wzrosty w produkcji obserwować można w Hiszpanii (+25,1%), na Węgrzech (+16,6%) i w Polsce (+8%).

– Zbiory zbóż podstawowych w UE w bieżącym sezonie będą poniżej średniej z ostatnich lat. Bardzo niskie są plony pszenicy miękkiej w Europie Zachodniej. Częściowo zostaną one skompensowane przez wzrost plonowania tego ziarna w południowej i wschodniej Europie. Dla plonowania kukurydzy perspektywy pozostają pozytywne – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi .

Źródło: MRiRW