W opinii samorządu rolniczego

Przedstawiamy uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz założeń do projektu autorstwa Sławomira Izdebskiego – przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Zdaniem KRIR, zaproponowane przepisy projektu wybiórczo i fragmentarycznie nowelizują ustawę Prawo łowieckie, skupiając się tylko i wyłącznie na likwidacji Polskiego Związku Łowieckiego i utworzeniu w to miejsce Narodowej Rady Gospodarki Łowieckiej, co ma mniejsze znaczenie dla rolników, a tym samym dla samorządu rolniczego.

Projekt nie odnosi się w ogóle do najważniejszych dla rolników spraw, jak: szacowania szkód przez niezależne podmioty, Funduszu odszkodowawczego ze źródłem finansowania również z budżetu państwa.

Jak podkreśla samorząd rolniczy, proponowane przepisy nie zawierają nawet wzmianki dotyczącej poszanowania własności ziemi rolników, wpływu środowiska rolniczego na tworzenie obwodów, w tym wypowiadania umów dzierżaw kołom łowieckim na wniosek rolników. Nie zawiera również i nie reguluje wpływu środowiska rolniczego na wielkość populacji zwierzyny.

Ponadto projekt zawiera wiele niespójności – sam tytuł projektu brzmi projekt ustawy o zmianie ustawy z 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie a założenia do projektu mają tytuł „Założenia do projektu ustawy o narodowej gospodarce łowieckiej” chociaż w treści traktują o zmianie ustawy Prawo łowieckie – informuje KRIR

Źródło: KRIR