fbpx
Strona głównaPrawo i finanseOchrona polskiego rolnika. Jak zapobiec nieuczciwym praktykom handlowców?

Ochrona polskiego rolnika. Jak zapobiec nieuczciwym praktykom handlowców?

Przedstawiamy rozmowę z Krzysztofem Jurgielem, europosłem EKR, o nieuczciwych praktykach handlowych w łańcuchu żywnościowym.

Panie Pośle, zwrócił się Pan do wicepremiera i ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka w sprawie zbadania możliwości i wdrożenie na gruncie ustawodawstwa polskiego ustawy hiszpańskiej. Dlaczego?

Uważam, że  Polska może skorzystać z pomysłu rządu hiszpańskiego, który unijną dyrektywę w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych dostosował do krajowego ustawodawstwa. Przypomnę, że chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej(2019/633 z dnia 17 kwietnia 2019 r.), której celem jest zwalczanie praktyk rażąco odbiegających od dobrych obyczajów w działalności gospodarczej oraz będących w sprzeczności z zasadą dobrej wiary i uczciwego obrotu, a przy tym jednostronnie narzucanych przez jednego partnera handlowego drugiemu. Dyrektywa ta powinna zapewnić lepsze funkcjonowanie rynków rolno-spożywczych oraz skuteczniejszą ochronę rolników i przedsiębiorców.

Jak to zrobili Hiszpanie ?

– Przyjęli ustawę o rozwiązaniach na rzecz poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego, w której między innymi zapisali: „Cena w umowie dotyczącej żywności, pobierana przez producenta surowców lub grupę producentów surowców, musi w każdym przypadku być wyższa niż całkowite koszty poniesione przez producenta lub rzeczywiste koszty produkcji, które obejmują wszystkie koszty poniesione w związku z prowadzeniem działalności (…) Rzeczywisty koszt jest określany w odniesieniu do całkowitej produkcji wprowadzonej do obrotu dla całego cyklu gospodarczego lub produkcyjnego lub jego części, która jest rozdzielana w sposób, który dostawca uzna za najlepiej odpowiadający jakości i cechom produktów objętych każdą umową”.

Jaka – w tym kontekście – jest aktualna sytuacja polskiego rolnika?

W Polsce wcześniej wspomnianą dyrektywę implementuje się ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Celem tej ustawy jest eliminowanie nieuczciwych praktyk wymierzonych między innymi w rolników oraz innych dostawców produktów do dużych sieci handlowych, dzięki czemu powinna poprawić się sytuacja słabszych podmiotów na rynku.

Pana inicjatywa sięga dalej i ma konkretne… uwarunkowania.

W obliczu gwałtownego wzrostu cen gazu, nawozów i wiele innych środków produkcji rolnicy produkują żywność na granicy opłacalności. Tę sytuację często wykorzystują producenci lub grupy producentów, których duża siła przetargowa pozwala narzucać rolnikom niekorzystne ceny sprzedaży ich produktów. W związku z powyższym zasadnym wydaje się wprowadzenie rozwiązania gwarantującego odpowiedni poziom ochrony rolników w łańcuchu dostaw żywności poprzez zapewnienie w umowie ceny, która w każdym przypadku przynajmniej pokryje poniesione przez nich koszty.

I właśnie w tej sprawie Pan i europoseł  Zbigniew Kuźmiuk napisaliście do wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka. Jakie jest jego stanowisko?

Otrzymaliśmy zapewnienie pana premiera, że w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostanie przeprowadzona analiza hiszpańskich rozwiązań prawnych w zakresie poprawy funkcjonowania łańcucha żywnościowego, w szczególności dotyczących sposobu określenia ceny oraz w zakresie możliwości implementacji analogicznych rozwiązań w polskim porządku prawnym.

Pod koniec lutego spotkał się Pan z parlamentarzystami w polskim Sejmie, gdzie przedstawił Pan swój projekt. Jak  został on przyjęty?

– Na początku chcę podkreślić, że z mojej inicjatywy- jako posła EKR do Parlamentu Europejskiego –  odbyło się posiedzenie Podkomisji stałej do spraw bezpieczeństwa żywności i eliminowania nieuczciwych praktyk w obrocie żywnością, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na zalety i wady proponowanych przeze mnie rozwiązań, ostatecznie dochodząc do wniosku, że ta kwestia wymaga pogłębionych, lecz niezwłocznych analiz, aby optymalnie wyeliminować niekorzystne skutki dla wszystkich podmiotów łańcucha żywnościowego. W szczególności zaplanowaliśmy wszechstronne, prewencyjne zabezpieczenie przyszłej regulacji przed powstaniem jakichkolwiek wątpliwości co do celowości oraz zgodności z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Jaki – konkretnie –  zapis w unijnej dyrektywie 2019/633 daje możliwość implementacji na gruncie ustawodawstwa polskiego przepisów ustawy hiszpańskiej?

– Akapit 39 dyrektywy 2019/633 stwierdza: (…) Państwa członkowskie powinny mieć możliwość utrzymywania lub wprowadzania na swoim terytorium bardziej rygorystycznych przepisów krajowych zapewniających wyższy poziom ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prawa Unii mającego zastosowanie do funkcjonowania rynku wewnętrznego, o ile przepisy te są proporcjonalne”. Moim zdaniem, o ile w uzasadnieniu projektu ustawy – i po ewentualnych konsultacjach z KE – wykaże się, że przyjęte rozwiązania są proporcjonalne i niesprzeczne z prawem UE (w tym z podstawowymi zasadami rynku wewnętrznego i swobody przedsiębiorczości), to wprowadzenietego rozwiązania jest również wykonalne w Polsce.

Dziękuje za rozmowę

Dorota Kwiatkowska

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.