O aktualnej sytuacji w rolnictwie

Jutro tj. 9 grudnia w Sali Kolumnowej Sejmu RP Krajowa Rada Izb Rolniczych pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konferencję nt. „Aktualna sytuacja w rolnictwie; rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W obradach uczestniczyć będzie około 300 przedstawicieli samorządu rolniczego z terenu całej Polski.

Na spotkanie zostali zaproszeni również zaproszeni przedstawiciele Rządu RP, w tym rolnych agencji rządowych, przedstawiciele  Sejmu i Senatu oraz media.
Program konferencji
„Aktualna sytuacja w rolnictwie; rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”
Sejm RP (sala Kolumnowa), 9 grudnia 2016 r., godz. 11:00

11:00 – 11:10 – Przywitanie uczestników konferencji – Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktor Szmulewicz
11:10 – 11:40 – Aktualna sytuacja w rolnictwie – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel
11:40 – 12:40 – Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Rolnictwo i obszary wiejskie – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki
12:40 – 14:00 – Dyskusja z uczestnikami konferencji.
14:00 – Poczęstunek.

Źródło: KRIR
Opracował: Krzesimir Drozd